میدان «نقش جهان» از نگاه و قلم مسافران ایرانی

به گزارش «دنیای سفر»، ایرانیان همواره شهر اصفهان و مخصوصاً میدان نقش جهان را، یکی از مقصدهای دلگشا و تاریخی برای مسافرت در کشورمان دانسته اند. آنها که با فرهنگ نوشتن دمخوری بوده اند، به تناسب علایق و پیشه خویش سیاحت نامه ها یا خاطره ها از این شهر و میدان نامدارش به یادگار گذاشته اند. وقتی سفرنامه ها و خاطرات را ورق می زنیم پی می بریم ایرانیان هر فصلی از سال که مجالی به دست آورده اند به این شهر...

۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ - 07:43
 0  4
میدان «نقش جهان» از نگاه و قلم مسافران ایرانی
به گزارش «دنیای سفر»، ایرانیان همواره شهر اصفهان و مخصوصاً میدان نقش جهان را، یکی از مقصدهای دلگشا و تاریخی برای مسافرت در کشورمان دانسته اند. آنها که با فرهنگ نوشتن دمخوری بوده اند، به تناسب علایق و پیشه خویش سیاحت نامه ها یا خاطره ها از این شهر و میدان نامدارش به یادگار گذاشته اند.

وقتی سفرنامه ها و خاطرات را ورق می زنیم پی می بریم ایرانیان هر فصلی از سال که مجالی به دست آورده اند به این شهر...

واکنش شما چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow