کاشی هفت رنگ اصفهان؛ هنر مصفایی که نایاب شد

به گزارش «دنیای سفر»، کاشی هفت رنگ اصفهان سده هاست که نظاره گران خویش را شیفته و مدهوش می کند؛ همان کاشی دلکشی که محمدعلی اسلامی ندوشن نامور در سیمای نگارین و چین وشکن هایش، در رنگ های جاندار و در شاعرانگی هایش چنان اشارت ها و ماجراهای مستوری دید که گفت «چکیدۀ تاریخ ایران» را باید در آن جست. این روزها کاشی هفت رنگ اصفهان زبانزد برخی محافل ملی و جهانی شده است. دلیلش را همه می دانند؛ ثبت اخیرش...

۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ - 07:43
 0  4
کاشی هفت رنگ اصفهان؛ هنر مصفایی که نایاب شد
به گزارش «دنیای سفر»، کاشی هفت رنگ اصفهان سده هاست که نظاره گران خویش را شیفته و مدهوش می کند؛ همان کاشی دلکشی که محمدعلی اسلامی ندوشن نامور در سیمای نگارین و چین وشکن هایش، در رنگ های جاندار و در شاعرانگی هایش چنان اشارت ها و ماجراهای مستوری دید که گفت «چکیدۀ تاریخ ایران» را باید در آن جست.

این روزها کاشی هفت رنگ اصفهان زبانزد برخی محافل ملی و جهانی شده است. دلیلش را همه می دانند؛ ثبت اخیرش...

واکنش شما چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow